Ochrona oczu przed światłem niebiesko-fioletowym

Ochrona oczu przed światłem niebiesko-fioletowym

Cze 4, 2021

Światło niebieskie definiuje się jako światło widzialne w zakresie od 380 do około 500 nm.

Podobnie , jak promieniowanie ultrafioletowe, widzialne światło niebieskie o najkrótszej długości fali

i najwyższej energii HEV może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na nasz organizm.

* HEV z ang.High-Energy Visible Light, Wysokoenergetyczne światło widzialne.

NIEBIESKIE ŚWIATŁO:

– może wpływać na wrażliwość na odblaski,

– przyczynia się do cyfrowego zmęczenia oczu,

– może być czynnikiem wpływajacym na uszkodzenia zewnętrznej części siatkówki , ryzyko wystąpienia zwyrodnienia plamki żółtej związanej z wiekiem( AMD),

– mże być szczególnie uciążliwe po operacji zaćmy,

– wpływa na regulację cyklu dobowego człowieka.