Oczy Twojego dziecka

Oczy Twojego dziecka

Gru 11, 2020

Kontrolujmy  wzrok dziecka co najmniej raz na rok, zwłaszcza przed rozpoczęciem nauki w szkole i w okresie wczesnoszkolnym, ponieważ niezdiagnozowane i nieskorygowane zaburzenia mogą być przyczyną pojawienia się dysleksji, dysgrafii i problemów w nauce.

Dzieci z wadą wzroku, szczególnie krótkowzroczne, wymagają, o czym już wspominałam i co należy podkreślić, kontroli nawet co 6 miesięcy. Jeśli chociaż jedno z rodziców ma wadę wzroku dziecko ma duże ryzyko wystąpienia tej samej wady, ale prawidłowy wzrok rodziców nie wyklucza jej rozwoju.