Rozstaw źrenic

Rozstaw źrenic

Gru 11, 2020

Czym jest rozstaw źrenic?

Rozstaw źrenic (ang. pupillary distance), określany skrótem PD jest odległością pomiędzy źrenicami ukierunkowanymi na wprost. Podczas badania okulista lub optyk mierzy go u pacjenta, który przez chwilę kieruje swój wzrok nieruchomo wprost do aparatu. Co istotne, u osób dorosłych rozstaw źrenic jest stały, nie ulega zmianie. W związku z tym raz wykonany prawidłowo pomiar będzie miarodajny przy każdorazowym doborze szkieł i soczewek.

Rozstaw źrenic jest konieczny przy zakupie okularów do dali oraz do czytania.

Jak mierzymy rozstaw źrenic?

Rozstaw źrenic powinien zostać określony podczas wizyty u okulisty, który winien ustalony parametr nanieść na receptę. Do mierzenia odległości między źrenicami używa się specjalistycznego aparatu, zwanego pupilometrem. W tenże wyposażone są także zorientowane na klienta, wysokiej klasy zakłady optyczne. W sytuacji, w której wartość PD nie jest określona na recepcie na okulary, takiego pomiaru może więc dokonać optyk. Pupilometr dokonuje pomiaru dla każdego oka osobno, podając wynik z dokładnością do 0,5 mm.